Home

Premies zonnepanelen

Op zoek naar premies zonnepanelen? Overweegt u de aanschaf van zonnepanelen? Verstandig! Zonnepanelen vormen een duurzame investering en zijn ook vandaag nog super rendabel. Niet alleen zorgen zonnepanelen voor rendement, u komt waarschijnlijk in aanmerking voor heel wat premies en of subsidies. Welke dat zijn? Wij zetten een compleet overzicht voor u op een rijtje. Hoewel er geruchten gaan dat zonnepanelen niet meer rendabel zijn, is niets minder waar. Zeker met de torenhoge energieprijzen levert het investeren in zonnepanelen meer op dan ooit. En dit is het geval ongeacht waar u woont. In Vlaanderen, Brussel of Wallonië overal is het nog steeds de moeite waard.

Welke premies en subsidies zijn er voor zonnepanelen?

Nieuwe wetgeving sinds 1 januari 2021 invoege getreden. Er mogen dan heel wat subsidies en premies zijn weggevallen, er blijven nog meer dan genoeg opties over die het de moeite waard maken om te investeren in zonnepanelen. Zo is er bijvoorbeeld de eenmalige premie van netwerkbeheerder Fluvius. Sinds 2021 is de terugdraaiende meter afgeschaft

Hoe komt u in aanmerking voor deze premie van Fluvius?

Wil u in aanmerking komen voor de eenmalige premie voor het installeren van zonnepanelen, dan dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. We zetten ze voor u op een rijtje:

 • De premie kan aangevraagd worden door natuurlijke personen, maar ook andere rechtspersonen komen in aanmerking. Dit wil concreet zeggen dat ook ondernemingen in aanmerking komen voor deze premie voor zonnepanelen. Ook als bedrijf kan het immers heel interessant zijn om zonnepanelen te laten plaatsen en zelfvoorzienend te worden. Verbruikt u veel energie, dan is het zeker interessant om de kosten te drukken door middel van zonnepanelen.
 • De premie van Fluvius is enkel geldig voor gebouwen die:- Aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius en dit al van voor 2014. Bent u niet zeker, dan kan u uw gegevens opvragen via Fluvius zelf.

– Of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend. Het gebouw moet ook voldoen aan de EPB-eisen en de EPB-aangifte moet altijd op tijd ingediend zijn. Ook gebouwen die gerenoveerd worden en de omgevingsvergunning nog geen 5 jaar oud is, komen in aanmerking indien de aansluiting op het distributienet van voor 2014 dateert.

 • De premie is er enkel voor nieuwe fotovoltaïsche zonnepanelen met een omvormvermogen van maximaal 10 kVA. Wil u een bestaande installatie met zonnepanelen uitbreiden, dan kan u hier geen premie voor opstrijken.
 • De nieuwe zonnepanelen moeten door een erkende installateur in het bezit van een bekwaamheidscertificaat worden geplaatst. Bent u niet zeker dat de installateur van uw zonnepanelen hierover beschikt, informeer u dan grondig. Vaak betekent dit ook een kwaliteitsgarantie, waardoor u zeker kan zijn van een correcte plaatsing.
 • De nieuwe zonnepanelen moeten op het dak van het gebouw worden geplaatst.
 • Gaat het om een verwarmd gebouw, dan moet het dak waar de zonnepanelen op geplaatst worden, een geïsoleerd dak zijn. En dit met een minimale Rd-waarde van minstens 3 m2K/W.
 • De zonnepanelen moeten gedurende 15 jaar ter plaatse blijven. Daarna kunnen de zonnepanelen eventueel verplaatst worden.
 • De zonnepanelen mogen niet uitgebreid worden met een installatie waar het voordeel van de terugdraaiende teller nog bij van toepassing is. Tenzij de betrokken netgebruiker zelf afziet van de voordelen van de terugdraaiende teller, dan kan het wel.
 • De premie loopt vanaf 1 januari tot eind 2024. De datum wanneer de AREI-keuring heeft plaatsgevonden is de startdatum. Deze startdatum zal ook de hoogte van de premie bepalen.
 • De premie kan enkel toegekend worden als achter het aansluitingspunt nog geen zonnepanelen actief zijn of waren. Tenzij er ondertussen een eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden en de installatie werd verwijderd. De geplaatste zonnepanelen moeten ook uiterlijk 3 maanden na de AREI-keuring aangemeld worden bij de netbeheerder.
 • Indien er al een digitale meter is geplaatst, dan moet de aanvraag voor de premie gebeuren binnen de 90 dagen na de aanmelding van de nieuwe installatie met zonnepanelen.

Weet dat het om een eenmalige premie gaat en dat die beperkt is tot 1 premie per woning of wooneenheid voor residentiële gebouwen. Ook voor niet-residentiële gebouwen kan er slechts 1 premie per gebouw toegekend worden.

Welke procedure volgen voor premies zonnepanelen aan te vragen?

Om in aanmerking te komen voor de premie van Fluvius voor uw zonnepanelen dient u een vaste procedure te volgen.

U kunt deze premie voor de zonnepanelen pas aanvragen nadat de zonnepanelen geplaatst werden. Binnen de 3 maanden na het installeren van de zonnepanelen dient u deze aan te melden bij Fluvius. Hier zijn standaard documenten voor voorzien.

Deze procedure is dus helemaal niet complex. Iedereen kan het en het loont zeker de moeite om uw premie aan te vragen. Zorg wel dat u er op tijd bent, zodat deze premie u niet onglipt.

Hoeveel bedraagt de Fluvius premie voor uw zonnepanelen?

Het premiebedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast. De datum van de indienstname van de zonnepanelen bepaalt de hoogte van uw premie. Weet dat de premie maximaal 40% van uw investeringskosten, inclusief btw bedraagt. De bedragen vermeld op uw factuur zijn geldig. Of u al dan niet met een uitsluitend nachttarief werkt, speelt geen rol en heeft geen invloed op de bedragen. De hoogte van uw premie is verder afhankelijk van het vermogen van uw zonnepanelen.

 • In 2022 bedraagt de premie 300 euro/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.500 euro.
 • In 2023 zal de premie 150 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 75 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 750 euro.
 • In 2024 zal de premie 75 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 37,5 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 375 euro.

Enkele voorbeelden:

 • Stel u bent geen beschermde afnemer en neemt in 2021 een nieuwe installatie in dienst:
 • 12 zonnepanelen van 320 Wp, samen goed voor een vermogen van 3,84 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 3,84 x 300 euro = 1152 euro.
 • 18 panelen van 300 Wp, samen goed voor een vermogen van 5,40 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 4 x 300 euro + 1,40 x 150 euro = 1410 euro.
 • 34 panelen van 290 Wp, samen goed voor een vermogen van 9,86 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 4 x 300 euro + 2 x 150 euro = 1500 euro.

Beschermde afnemers krijgen meer zonnepanelen premies

De premies voor beschermde afnemers, ofwel mensen die in aanmerking voor een sociaal tarief op elektriciteit en aardgas, zijn 20% hoger.

2021, het einde van de terugdraaiende teller, maar niet van uw voordeel

Er klonken heel wat doemscenario’s bij het einde van de terugdraaiende teller, maar 2021 betekent niet dat u geen voordeel meer geniet bij de installatie van uw zonnepanelen. Het is niet meer mogelijk om uw teller te laten terugdraaien voor alle overtollig opgewekte stroom die op het net wordt geïnjecteerd, en een nulfactuur is in principe niet meer mogelijk, maar er is nog steeds een premie voorzien. Het prosumententarief voor de belasting van het elektriciteitsnet is hiermee ook afgelopen.

Ook vandaag nog zijn er financiële steunmaatregelen om het installeren van zonnepanelen een duwtje in de rug te geven. Het laten installeren van een zonnepaneleninstallatie loont nog altijd. Het prosumententarief valt weg, wat de kosten drukt. Dit kan toch al snel een besparing betekenen tussen de 250 en de 400 euro.

Verder is er ook nog het capaciteitstarief dat ingaat vanaf 2022. Het is een uitwerking om het nettarief te verlagen voor eigenaars van zonnepanelen. Belangrijk om weten is ook dat consumenten voortaan gaan betalen volgens hun piekvermogen. Dit is de hoogste kwartierpiek op maandelijkse basis. Zonnepanelen kunnen deze piek aardig drukken, zeker in combinatie met batterijen. Hierdoor zult u een stuk minder moeten betalen voor uw energie.

Hoe komt het dat de terugdraaiende teller is afgeschaft?

Een besluit van het Grondwettelijk Hof ligt aan de basis van de afschaffing van de terugdraaiende teller. Dit is dus niet meer mogelijk voor alle residentiële zonnepanelen installaties. Dit wil zeggen dat iedereen nu zijn stroom welke niet direct verbruikt wordt verkoopt aan het injectietarief. Ook het prosumententarief valt daarmee weg. Voor mensen die recent (2020) zonnepanelen hebben geïnstalleerd werd er wel een eenmalige compensatie voorzien.

 Profiteer van het verlaagd BTW-tarief voor woningen ouder dan 10 jaar

Uw oudere woning verbeteren door middel van zonnepanelen, isolatie of een zonneboiler? Dan komt u in aanmerking voor een verlaagd BTW-tarief van 6%, indien uw woning ouder is dan 10 jaar. Zo bespaart u al snel zo’n 800 euro per jaar. Is uw woning onder de 20 jaar, dan betaalt u wel de reguliere 21% BTW. Naast de ouderdom van 10 jaar moet uw woning ook enkel gebruikt worden voor privégebruik en moeten de werken worden uitgevoerd door een erkend installateur.

Ga een energielening aan

Groene leningen vallen niet meer te verkrijgen via de overheid, maar heel wat banken verstrekken wel nog groene leningen. Het gaat om leningen met een lage rentevoet die kan dienen voor de installatie van zonnepanelen. De basis om deze lening te verkrijgen is de offerte van een erkend installateur van zonnepanelen.

Subsidies voor batterijen

Zonnepanelen met een thuisbatterij combineren? Perfect! Nog tot eind 2021 is er een premie voor thuisbatterijen voorzien. Deze premie kan oplopen tot 2.550 euro. Per kWh aan vermogen krijgt u een premie van 250 euro. Het aantal batterijen dat een premie kan krijgen is beperkt, wees er dus snel bij om van deze premie te profiteren. Deze premie vraagt u trouwens niet aan bij uw netbeheerder, maar wel bij het Departement Omgeving van Vlaanderen. Meer info over deze premies op www.vlaanderen.be

Deze premie is er enkel voor particulieren en overstappen naar een digitale meter is verplicht. De premie is enkel van toepassing op milieuvriendelijke batterijen en er moet een productiesysteem zoals zonnepanelen aanwezig zijn. De injectielimiet van de batterij bedraagt maximaal 60% van het vermogen van de ondernemer.

Welke premies waren ooit van toepassing

De klok terugdraaien kan niet meer, maar in het verleden waren er nog andere subsidies en premies op zonnepanelen van toepassing. We lijsten ze kort voor u op

 • GroenestroomcertificatenHet uitdelen van groenestroomcertificaten is al sinds 2015 gestopt in Vlaanderen. Enkel in Brussel kunnen deze certificaten nog bekomen worden. Tot voor kort konden bedrijven dit nog wel aanvragen, maar ook hier zijn de groenestroomcertificaten vervangen door een ander systeem, waarbij bedrijven zich kunnen aanmelden voor een soort van wedstrijd. Elke installatie krijgt een plaats en een score. De installaties met de beste scores krijgen steun.
 • E-peil premieDe E-peil premie is niet stopgezet, maar de kans is klein dat u er nog voor in aanmerking komt. De bouwaanvraag van uw nieuwbouwwoning moet dan van voor 31 december 2016 dateren. Deze premie kon maximaal 1.800 euro bedragen en kon voor zonnepanelen ingezet worden. Het E-peil van de woning moest dan lager zijn dan een bepaald peil. Het E-peil hong samen met het jaar dat de bouwvraag werd ingediend.Komt u nog in aanmerking, dan kan deze premie nog altijd aangevraagd worden via de netbeheerder. Hiervoor is ook een EPB-aangifte nodig. Wil u in aanmerking komen voor deze premie, dan moet ook de zonnepaneleninstallatie voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze zijn:
 • Dateren van voor 1 januari 2016 of 10 kWh (na 1 januari 2016) per jaar per vierkante meter.
 • De installatie dient zuidelijk, westelijk of oostelijk geplaatst te worden.
 • De hellingsgraad moet tussen de 0 en 70 graden liggen.

Het plaatsen van zonnepanelen is één van de beste manier om uw E-peil drastisch naar beneden te brengen.

 • Een belastingverminderingIn een verder verleden bestond er een belastingvoordeel waarmee zonnepanelen voor 40% aftrekbaar waren. Sinds 2012 is dit voordeel afgeschaft. De prijzen van de installaties van zonnepanelen zijn echter wel gehalveerd sindsdien dus u kunt nog altijd fiks besparen.

Welke steun is er m.b.t premies zonnepanelen in Brussel?

Woont u in Brussel, dan heeft u als kleine producent (< 5 kWp) die niet-verbruikte elektriciteit inbrengt in het net, recht op een zonnepanelen premie van gedeeltelijke compensatie. Dit wil zeggen dat u als prosument de nettarieven betaalt op basis van uw werkelijk afname van het distributienetwerk. Voor de andere componenten op uw factuur, betaalt u op basis van de netto hoeveelheid verbruikte elektriciteit, ofwel het verschil tussen de afgenomen elektriciteit en de elektriciteit die u injecteert. In de toekomst zou deze compensatie vervangen kunnen worden door een aparte injectievergoeding.

Gedurende 10 jaar krijgt u wel groenestroomcertificaten, wat toch al snel een kleine 1.000 euro per jaar kan opleveren. Het aantal wordt bepaald door een groene meter die gescheiden is van uw elektriciteitsmeter. Investeren in zonnepanelen blijft dus ook in Brussel super interessant.

Afhankelijk van de gemeente waar u in woont in de Brusselse regio, kunnen er nog bijkomende extra premies van toepassing zijn voor het installeren van zonnepanelen. Informeer steeds even bij de dienst Stedenbouw of Milieu om te weten of er in uw gemeente bijkomende premies zonnepanelen voorzien zijn.

En in Wallonië …

Hier is het systeem van de terugdraaiende teller nog wel van toepassing. Hier betaalt u enkel het netto saldo van de elektriciteit die u afneemt. Is dit nul of negatief, dan betaalt u dus helemaal niets. Let wel: op 1 oktober 2020 is het prosumententarief hier van kracht gegaan. Residentiële prosumenten moeten een compensatie betalen voor het gebruik van het distributienetwerk. Dit kan oplopen tot ongeveer 346 euro per jaar.

De Waalse regering heeft echter een decreet goedgekeurd om een 100% financiering te voorzien tussen 2020 en 2021, dit percentage neemt daarna af.

Loont het installeren van zonnepanelen nog steeds?

Of u nu in Vlaanderen, Brussel of Wallonië woont: het installeren van zonnepanelen blijft zeer rendabel. Zonnepanelen gebruiken zonne-energie of zonnestraling om elektriciteit te produceren. Zonlicht is een onuitputtelijke energiebron is dit een uiterst duurzame oplossing. Zonlicht is bovendien een gratis energiebron, waardoor uw energiefactuur quasi terug tot nul gebracht kan worden. Het installeren van zonnepanelen blijft wel een aardige duit kosten, maar het is een efficiënte manier om energie op te wekken met lage gebruikskosten. Zonnepanelen leveren dus een uitstekend rendement op.

Heeft u een normaal verbruik, dan dekken zonnepanelen het volledige verbruik van uw gezin. Uiteraard hangt alles af van hoeveel energie u specifiek verbruikt, de oppervlakte van het dak, het aantal zonnepanelen dat u laat installeren, het vermogen en uw budget.

  Uw naam*

  Uw email*

  Uw telefoon*

  Adres*

  Postcode*

  Gemeente*

  Gewenste plaatsingstermijn*

  Bestanden uploaden - totaal max. 3MB

  Uw eventuele vraag/inlichting

  * Uw gegevens worden enkel vertrouwelijk behandeld conform de GDPR wetgeving en onze privacy policy.

  Schuiven naar boven